ScoaladeAntreprenoriat

Ce presupune contractul de mandat?

mandat

Mandatul este definit in articolul 2009 din Codul civil ca fiind acel contract prin care o parte, numita mandatar, se obliga sa incheie unul sau mai multe acte juridice pe seama celeilalte parti, denumita mandant. Cu alte cuvinte, mandatarul se substituie mandantului si incheie anumite acte juridice care au aceeasi forta juridica pe care ar avea-o daca ar fi incheiate de cel din urma.

Acest tip de contract este de doua feluri: cu reprezentare si fara reprezentare. In randurile de mai jos, ne vom referi doar la cel cu reprezentare pentru ca e varianta cea mai indicata pentru a fi folosita. Diferenta intre cele doua consta in faptul ca in cazul mandatului cu reprezentare, mandatarul incheie acte in numele mandantului, iar in cazul mandatului fara reprezentare, mandatarul incheie acte in nume propriu, dar in interesul mandantului.

Cine poate incheia un contract de mandat

Regula e ca poate fi incheiat de orice persoana, fizica sau juridica, cu conditia sa aiba capacitatea de a incheia actul juridic pentru care a fost dat mandatul. Cu alte cuvinte, mandantul nu trebuie sa aiba neaparat 18 ani daca actul ce urmeaza a fi incheiat de mandatar nu cere acest lucru.

Tipuri de mandate cu reprezentare

Dupa scopul urmarit de mandatar, contractual de mandat poate fi cu titlu oneros, adica acesta urmareste un scop patrimonial, sau cu titlu gratuit, cand nu urmareste un astfel de scop.

In functie de numarul si tipul contractelor ce urmeaza a fi incheiate, mandatul poate fi special, cand se urmareste incheierea unui anumit act juridic, sau general, cand nu se precizeaza ce acte urmeaza sa se incheie, iar mandatarul poate incheia doar acte de administrare sau conservare.

Cu alte cuvinte, nu poate incheia un contract de vanzare, dar poate incheia unul de inchiriere. Contractul de vanzare fiind unul de dispozitie, adica transfera dreptul de proprietate, poate fi incheiat de mandatar doar prin mandat special.

Actele cu caracter personal nu pot face obiectul unui contract de mandat.

Ce forma trebuie sa indeplineasca contractul

Mandatul este, in principiu, un contract consensual, adica poate fi incheiat printr-un simplu acord verbal. Cu toate acestea, atunci cand mandatarul trebuie sa incheie un act autentic, contractul de mandat trebuie sa fie si el incheiat in fata unui notar.

Rezulta de aici ca mandatul trebuie sa indeplineasca aceleasi conditii de forma necesare pentru ca actul ce urmeaza a fi incheiat sa fie valabil.

Obligatiile mandantului si ale mandatarului

Principalele obligatii ale mandatarului sunt acelea de a indeplini mandatul si de a da socoteala. Daca isi substituie o alta persoana pentru a-i exercita atributiile, va raspunde si pentru aceasta.

Obligatia de a duce pana la capat mandatul este una de mijloace, si nu de rezultat. Daca va face dovada ca a facut tot ce i-a stat in putinta pentru a indeplini mandatul, nu poate fi tras la raspundere pentru neindeplinirea lui.

Obligatia de a da socoteala opereaza fara distinctie de tipul de mandate si poate fi completata cu cea de a inapoia bunurile primite pentru indeplinirea atributiilor.

Principala obligatie a mandantului este cea de a plati pretul convenit, daca mandatul este cu titlu oneros. O alta obligatie, la fel de importanta si care opereaza si in cazul mandatului cu titlu gratuit, e cea de despagubire pentru cheltuielile facute.

Pe langa obligatia de restituire a cheltuielilor efectuate pentru indeplinirea sarcinilor, mandantul are si dreptul de a cere repararea prejudiciului suferit in acest scop si care nu e cauzat de propria culpa.

Incetarea contractului

Mandatul poate inceta prin renuntarea, decesul, incapacitatea sau falimentul uneia dintre parti. Bineinteles, mai poate inceta, in momentul cand scopul lui e atins.

In functie de modalitatea de incetare, pot lua nastere diferite efecte. In cazul unei revocari intempestive si nejustificate de catre mandant, acesta e obligat sa repare prejudiciul creat mandatarului prin aceasta decizie.

Alte mentiuni

Daca mandatul nu este incheiat pe o anumita perioada de timp, atunci acesta se considera incheiat pe trei ani.

Mandatarul este tinut sa indeplineasca personal atributiile din contract daca nu e autorizat in mod expres sa si le substituie. Chiar si in lipsa acestei prevederi exprese din conventie, isi poate substitui un tert doar daca se afla intr-una din situatiile de la articolul 2023, alineat 2 din Codul civil.

Celelalte reguli ale mandatului cu reprezentare pot fi consultate in articolele 2009-2038 din Codul civil.

About the author

Acest site dedicat oamenilor intreprinzatori a aparut din pasiune pentru antreprenoriat si cu ajutorul unui proiect european la care Asociatia Travel Focus a fost partener. Ne propunem ca inclusiv dupa finalizarea proiectului sa-l dezvoltam si sa il transformam intr-un portal de interes, cu informatii utile pentru oamenii de afaceri, dar mai ales pentru cei la inceput de drum, dornici sa se lanseze in afaceri.

Related

JOIN THE DISCUSSION