ScoaladeAntreprenoriat

Tot ce trebuie sa stii despre contractul de arendare

contract de arendare

Contractul de arendare nu este un contract de sine statator, ci o varietate a contractului de locatiune. Ca atare, regulile acestuia sunt completate, in primul rand, cu cele de la locatiune si apoi cu cele de drept comun.

Putem spune ca arendarea e un contract in care o parte, denumita arendator, transmite bunuri agricole celeilalte parti, numita arendas, pentru a fi exploatate o perioada de timp, determinata sau nu, in schimbul unui pret, numit arenda. Definitia nu este prevazuta expres, insa poate fi dedusa din interpretarea per ansamblu a legislatiei.

Ce bunuri pot fi arendate

Bunurile agricole ce pot fi arendate sunt prevazute in articolul 1836 din Codul civil. Enumerarea este destul de lunga, astfel incat consider ca e inoportun sa o amintesc aici, insa trebuie retinut ca printre acestea nu se afla doar terenurile, ci si animalele, masinile sau alte utilaje ce pot fi destinate exploatarii agricole.

Pretul, durata si forma contractului

De regula, partile stabilesc durata conventiei, insa daca aceasta nu este determinata se considera ca arenda a fost „facuta pentru toata perioada necesara recoltarii fructelor pe care bunul agricol urmeaza sa le produca in anul agricol in care se incheie contractul.”

Este esential ca in contract sa se prevada un pret care sa fie real, nu fictiv. In caz contrar, acesta va fi calificat ca alta conventie (comodat, spre exemplu). Pretul poarta denumirea de arenda si poate fi format dintr-o suma de bani sau alte bunuri.

Referitor la forma, arendarea trebuie incheiata, de regula, in forma scrisa si in trei sau mai multe exemplare, cate unul pentru fiecare parte si unul pentru consiliul local. Daca bunul ce face obiectul contractului este un imobil, dreptul arendasului trebuie notat in cartea funciara.

Obligatiile arendatorului si ale arendasului

Arendatorul are obligatia de predare a bunului si cea de garantie pentru linistita si utila exploatare a bunului.

In schimb, arendasului ii revin mai multe obligatii printre care cea de plata a arendei, cea de a asigura bunurile, cea de restituirea a lucrului si cea de folosire a bunului cu buna-credinta, adica precum un bun proprietar.

Referitor la plata arendei, arendasul poate cere o scadere a acesteia cand toata recolta sau cel putin jumatate din ea a pierit fortuit, indiferent daca a fost asigurata si a primit despagubire.

Mentiuni

Cheltuielile ce privesc incheierea, inregistrarea si publicitatea contractului de arendare sunt suportate de arendas.

Daca bunurile arendate pier fortuit, atunci pierderea este suportata de arendator, in calitate de proprietar, dar numai daca arendasul dovedeste ca acestea au pierit dintr-o cauza de forta majora. Daca recolta piere dupa ce a fost culeasa, paguba este suportata de arendas.

In situatia in care pretul arendei este stabilit intr-o cota din fructe sau intr-o suma echivalenta acestei cote, pierdera fortuita este suportata proportional cu intinderea ei.

Cesiunea, subarendarea si reinoirea contractului

Contractul de arendare poate fi cesionat doar cu acordul scris al arendatorului si doar sotului care participa la exploatarea bunurilor arendate sau descendentilor lor majori. Alte tipuri de cesiuni nu sunt valabile si vor fi declarate nule. Subarendarea este interzisa, indiferent daca e totala sau partiala.

Reinnoirea contractului se face de drept, adica fara nici un fel de notificare sau cadere de comun acord, daca niciuna dintre parti nu a comunicat refuzul de prelungire. Acesta trebuie sa fie inaintat in scris cu cel putin 6 luni inainte de expirarea termenului sau cu un an inainte, daca vorbim de terenuri cu destinatie agricola.

Termenele de mai sus se reduc la jumatate daca contractul initial de arendare a fost semnat pe o perioada de maximum un an.

Incetarea contractului

Dupa cum am precizat deja, contractul nu inceteaza prin ajungerea la termen decat in anumite cazuri. Cu toate acestea, nimic nu impiedica partile sa cada de acord asupra incetarii contractului. Trebuie mentionat ca daca arendatorul nu l-a instiintat pe arendas ca doreste incetarea contractului, cel din urma trebuie sa indeplineasca toate conditiile de fond si forma pentru incheierea unui nou contract.

Articolul 1850 din Codul civil prevede si o alta modalitate de incetare a acestui contract si anume prin decesul, falimentul sau incapacitatea arendasului.

About the author

Acest site dedicat oamenilor intreprinzatori a aparut din pasiune pentru antreprenoriat si cu ajutorul unui proiect european la care Asociatia Travel Focus a fost partener. Ne propunem ca inclusiv dupa finalizarea proiectului sa-l dezvoltam si sa il transformam intr-un portal de interes, cu informatii utile pentru oamenii de afaceri, dar mai ales pentru cei la inceput de drum, dornici sa se lanseze in afaceri.

Related

JOIN THE DISCUSSION