ScoaladeAntreprenoriat

Ce este contractul de comodat?

comodat

Comodatul este numit si imprumut de folosinta si se diferentiaza de imprumutul de consumatie prin faptul ca este intotdeauna cu titlu gratuit. Acesta este reglementat in articolele 2146-2157 din Codul civil.

Putem defini acest contract ca fiind unul in care o persoana, numita comodant, transmite folosinta gratuita a unui lucru determinat, mobil sau imobil, unei alte persoane, numita comodatar, care se obliga sa il restituie in integralitatea lui, dupa un anumit timp.

Este important de mentionat ca, in cazul in care comodantul urmareste un folos patrimonial, contractul se transforma intr-unul de locatiune.

Cine poate incheia un contract de comodat 

Am amintit deja denumirea partilor insa trebuie spus ca acestea pot fi atat persoane fizice, cat si persoane juridice. Fiind un contract de administrare, partile trebuie sa aiba capacitatea pentru a efectua acte de administrare, deci pot fi si minore, in anumite situatii.

De asemenea, comodantul nu trebuie sa fie proprietarul bunului dat in comodat pentru ca el transmite doar dreptul de folosinta si nu pe cel de proprietate. Ca atare, poate fi un uzufructuar sau un locatar (chirias, arendas) daca proprietarul nu ii interzice acest lucru.

Ce bunuri pot face obiectul contractului de comodat

De regula, orice bun poate face obiectul contractului de comodat daca transmiterea folosintei lui nu este interzisa. Pentru ca trebuie restituit acelasi lucru primit, deducem ca bunurile trebuie sa fie fungibile (nu pot fi schimbate cu altele de acelasi fel) si neconsumptibile (folosinta lor nu presupune consumarea).

Din interpretarea per ansamblu a Codului civil rezulta ca uneori bunurile consumptibile prin natura lor pot fi considerate neconsumptibile prin vointa partilor si atunci pot face obiectul contractului de comodat. Este cazul folosirii acestor bunuri in cadrul unor expozitii.

Daca comodantul primeste un alt bun decat cel dat in folosinta, atunci nu ne mai aflam in situatia unui contract de comodat, ci a unuia de schimb.

Dovada contractului

Daca dovada predarii bunului se poate face prin orice mijloc de proba, dovada contractului se poate face doar prin inscris sub semnatura privata sau in forma autentica (incheiat in fata notarului). Fiind un contract unilateral, cu titlu gratuit, incheierea acestuia se face intr-un singur exemplar care ii revine comodantului.

Obligatiile comodatarului

Chiar daca poate parea nedrept, majoritatea obligatiilor ii revin comodatarului si asta pentru ca vorbim de un contract unilateral cu titlu gratuit. Acestea nu sunt de natura sa ii creeze un prejudiciu si sunt necesare.

Principalele obligatii ce ii revin comodatarului sunt acelea de a conserva lucrul primit in folosinta, de folosire potrivit destinatiei, de plata a cheltuielilor necesare folosintei si de restituire.

Obligatia de conservare este una de mijloace. Cu alte cuvinte, comodatarul trebuie sa faca tot ce ii sta in putinta pentru asta, iar daca nu reuseste, nu va putea fi tras la raspundere. Referitor la obligatia de restituire, comodantul trebuie sa primeasca atat bunul, in integralitatea lui, cat si fructele acestuia.

De mentionat ca fructele nu trebuie sa fie privite potrivit dex-ului, iar definitia si clasificarea acestora o gasim in articolul 548 din Codul civil.

Obligatiile comodantului

In ciuda faptului ca nu urmareste obtinerea vreunui venit, comodantul are si el obligatii, mult mai putine insa decat ale celeilalte parti. Dintre acestea nu face parte predarea bunului pentru ca vorbim de un contract real, adica ce nu poate lua nastere decat prin remiterea lui.

Comodantul are insa obligatia de a restitui cheltuielile pentru lucrarile necesare (daca nu s-a opus efectuarii lor) si de a-l despagubi pentru pagubele provocate de viciile ascunse ale lucrului. Daca comodatarul a efectuat cheltuieli cu producerea fructelor, are dreptul la inapoierea lor.

Cine suporta riscul pierii bunului

Vorbim aici de o pieire fortuita, provocata de un factor extern celor doua parti. De regula, riscul il suporta intotdeauna proprietarul, in cazul nostru comodantul. Daca comodatarul nu a respectat contractul si foloseste bunul cu alta destinatie decat aceea pentru care i-a fost imprumutat, suporta riscul pierii bunului (in caz de forta majora), daca nu reuseste sa demonstreze ca oricum ar fi pierit si daca l-ar fi folosit in limita contractului.

Incetarea contractului de comodat

De regula, contractul inceteaza cand si-a produs efectele sau cand au convenit partile. El mai poate inceta prin moartea comodantului sau cand acesta cere anticipat restituirea bunului dat in folosinta, pe motiv ca ar avea nevoie urgenta de el.

About the author

Acest site dedicat oamenilor intreprinzatori a aparut din pasiune pentru antreprenoriat si cu ajutorul unui proiect european la care Asociatia Travel Focus a fost partener. Ne propunem ca inclusiv dupa finalizarea proiectului sa-l dezvoltam si sa il transformam intr-un portal de interes, cu informatii utile pentru oamenii de afaceri, dar mai ales pentru cei la inceput de drum, dornici sa se lanseze in afaceri.

Related

JOIN THE DISCUSSION