ScoaladeAntreprenoriat

Ce este uzufructul?

uzufruct

Contrar a ceea ce s-ar putea crede, uzufructul nu face parte din categoria contractelor, chiar daca ar putea lua nastere printr-o astfel de conventie, ci este unul dintre cele mai importante dezmembraminte ale dreptului de proprietate.

Cu alte cuvinte, este asemanator dreptului de proprietate, insa ii lipsesc anumite atribute specifice celui din urma. Codul civil il defineste ca fiind „dreptul de a folosi bunul altei persoane si de a culege fructele acesteia intocmai ca proprietarul, insa cu indatorirea de a ii conserva substanta”.

Trebuie precizat ca, in drept, fructele sunt de trei feluri: civile, naturale si industriale. Diferentierea dintre ele o gasim in articolul 548 din Codul civil si o putem rezuma in doar cateva cuvinte. Fructele naturale sunt cele obtinute fara interventia directa si conditionata a omului cum ar fi fructele din pomi, animalele nou-nascute.

Fructele industriale se aseamana cu acestea, insa pentru producerea lor e nevoie de interventia omului, altfel acestea nu ar fi posibile. Interventia nu trebuie neaparat sa aiba o amploare foarte mare, ci se poate limita la simple fapte de natura gospodareasca.

Fructele civile sunt pur si simplu veniturile rezultate din folosirea bunului in virtutea unui act juridic. Pentru a exemplifica, voi aminti chiriile, rentele, dividentele si arenzile.

Aceasta clasificare isi dovedeste utilitatea atunci cand trebuie sa identificam persoanele carora li se cuvin fructele in timpul uzufructului si dupa stingerea lui.

Denumirea partilor si ce bunuri pot face obiectul unui uzufruct

In principiu, orice bun privat, fie el mobil sau imobil, corporal sau incorporal, poate face obiectul unui drept de uzufruct, chiar si creantele, renta viagera, o masa patrimoniala, o universalitate de fapt sau doar o cota-parte din toate acestea.

Titularul dreptului de proprietate a bunului se numeste nud proprietar, iar cel al uzufructului se numeste uzufructuar.

Modalitatea de constituire, durata si incetarea

Uzufructul poate lua nastere atat prin contract, cat si prin testament sau uzucapiunea. Nu este exclus ca in legi speciale sa fie prevazute si alte modalitati de constituire.

Durata uzufructului este stabilita de parti in limita unor maxime. Uzufructul de care beneficiaza o persoana juridica nu poate fi incheiat pe o perioada mai mare de 30 de ani, iar cel de care beneficiaza o persoana fizica este cel mult vager, adica inceteaza la moartea beneficiarului, fara ca acesta sa il poata transmite mostenitorilor prin testament sau prin alte mijloace.

Stingerea uzufructului poate avea loc prin ajungerea acestuia la termen, prin renuntare la el, prin moartea uzufructuarului, prin neuz timp de 10 sau 2 ani, prin consolidare, prin desfintarea actului prin care a fost constituit etc.

Consolidarea se realizeaza atunci cand calitatile de uzufructuar si nud proprietar sunt intrunite de aceeasi persoana.

Drepturile si obligatiile uzufructuarului

Unul dintre aceste drepturi este cel de a cere predarea bunului pentru a beneficia de folosinta lui.

In principiu, dupa predarea bunului, uzufructuarul are aceleasi drepturi pe care le avea si proprietarul, cu mici exceptii. Nu poate transfera dreptul de proprietate, nu poate schimba destinatia bunului si alte lucruri pe care le vom enumera la capitolul obligatii.

Cu alte cuvinte, uzufructuarul poate exploata bunul cum crede de cuviinta. Are voie chiar sa il inchirieze si i se cuvin dividentele aprobate de adunarea generala in timpul uzufructului, cand e cazul.

Cele mai importante obligatii ale acestuia sunt acelea de a se comporta ca si cum bunul ar fi proprietatea lui, adica cu buna-credinta, de a inventaria bunurile primite in folosinta la inceputul uzufructului, de a depune o garantie pentru indeplinirea obligatiilor, de care insa poate fi scutit, de a face reparatiile de intretinere.

Drepturile si obligatiile nudului proprietar

Dreptul de a dispune de bun si dreptul de a culege productele sunt cele mai importante drepturi ale nudului proprietar. Prin „a dispune” nu trebuie sa intelegem „a se folosi”, ci a avea posibilitatea de a transmite proprietatea bunului aflat sub uzufruct, adica de a il vinde, dona etc.

Productele sunt produsele obtinute prin consumarea totala sau partiala a bunului. Legiuitorul a dat exemplul copacilor din padure, care este unul destul de explicit. Daca taiem copacii, vom reduce suprafata padurii.

Printre cele mai mari obligatii sunt cele de predare a bunului, de a face reparatiile mari si de a nu impiedica execitarea drepturilor uzufructuarului.

Cine culege fructele

Problema celui care culege fructele bunului se pune, in general, atunci cand acestea sunt culese dupa incetarea uzufructului, insa cheltuielile pentru producerea lor au fost inaintate in timpul uzufructului de uzufructuar.

Solutia in acest caz difera in functie de tipul de fructe. Daca vorbim de cele naturale sau industriale, acestea se cuvin nudului proprietar. Trebuie mentionat ca, daca sunt produse pe cheltuiala proprietarului, dar sunt culese dupa ce ia nastere uzufructul, se cuvin uzufructuarului.

In cazul fructelor civile, acestea se cuvin intodeauna uzufructuarului, proportional cu durata uzufructului, indiferent de momentul culegerii lor.

About the author

Acest site dedicat oamenilor intreprinzatori a aparut din pasiune pentru antreprenoriat si cu ajutorul unui proiect european la care Asociatia Travel Focus a fost partener. Ne propunem ca inclusiv dupa finalizarea proiectului sa-l dezvoltam si sa il transformam intr-un portal de interes, cu informatii utile pentru oamenii de afaceri, dar mai ales pentru cei la inceput de drum, dornici sa se lanseze in afaceri.

Related

JOIN THE DISCUSSION